Delen

Instellingen Planning globaal of per gebruiker

Instellingen per gebruiker

Daarnaast zijn er nog een aantal instellingen die per gebruiker apart ingesteld kunnen worden.
Deze instellingen kunnen via Instellingen → Personeelsleden → tabblad Planning worden gewijzigd.

Op tab Planning

  • Niet op de planning tonen → gebruiker wordt niet in de planning weergegeven.

  • Volgorde in planning → bepaalt de volgorde in de planning voor de gebruiker. Hier voer je simpel weg een nummer in. 

  • Planning in apart venster →  opent de planning in een nieuw venster zodat deze op bijvoorbeeld een 2e beeldscherm weergegeven kan worden. Als je dit aanzet wordt de planning beeldvullend getoond.

Globale instellingen

In het instellingen scherm is een tabblad Planning.

  • Weergave vanaf → planning starttijd.

  • Weergave tot → planning eindtijd.

  • Zaterdag niet tonen → zaterdag wel of niet tonen in de planning.

  • Zondag niet tonen  → zondag wel of niet tonen in de planning.

  • Toon capaciteit → toont op de 1e rij een rode of groene balk met daarin het aantal uren dat nog ingepland kan worden.

  • De manier van capaciteit berekenen: aan de hand van uren in de planning zelf of aan de hand van de aantal ingevoerde uren op tab invoer van de werkorder.

Gerelateerde artikelen


autoflex10
calender
online-afspraak
planning