Delen

Praktijkvoorbeeld: Uren boeken op werkorder

De geboekte uren en gewerkte uren komen niet overeen, hoe komt dit? In dit artikel leggen we dit praktijkvoorbeeld stap voor stap uit.

Praktijkvoorbeeld

De geboekte uren en gewerkte uren komen niet overeen, hoe komt dit?
In dit voorbeeld wordt een auto rijklaar gemaakt en zijn er kleine diverse werkzaamheden. Er hebben twee monteurs aan de auto gewerkt.

Stap 1

Via deze knop worden de geklokte uren doorgezet naar de uren op de order.
In het pop-up venster welke nu volgt geef je aan in op welke orderregel jij het verschil van de uren wilt boeken.
Bij minder geklokte uren wordt deze regel dus verlaagd.
Bij teveel geklokte uren wordt deze regel verhoogd.

Het totaal aantal geklokte uren, in dit geval 3.13 wordt overgezet naar beneden

Stap 2

In het pop-up venster wordt de onderste order regel geselecteerd:

Stap 3

Hierna zie je dat het verschil in uren wordt weg geboekt op deze geselecteerde regel:

Het totaal aan geklokte uren en arbeid op de order zijn nu beide 3.13 uur, echter door deze werkwijze is de onderste regel in uren van 1 naar 2,13 gezet en is het uurtarief aangepast om het totaal kloppend te houden.

Oplossing

Om de urenverantwoording goed te laten werken raden wij aan de werkzaamheden in aantal uur zo kloppend mogelijk te maken. Autoflex rekent met uren, niet met werkzaamheden. Het is dan ook beter om de uren voor rijklaar maken aan te passen:
Rijklaar maken a 150,-euro (prijs per uur) 2x 75,00 euro
in plaats van:
Rijklaar maken 1x 150,00 euro

Op deze wijze is de vergelijking van geklokte uren en geboekte uren veel realistischer.

Het scherm komt er dan zo uit te zien:

En na verrekening uren:

Zoals je ziet komen nu de geboekte uren en gewerkte uren veel beter overeen.

Gerelateerde artikelen

autoflex10
uren
urenregistratie
werkorder
tijdsregistratie