Delen

Uren

Alle tijdsregistraties voor de betreffende werkorder zijn hier terug te vinden. Daarnaast is hier ook terug te zien welke arbeid er op de order/offerte staat.

Geregistreerde uren

Uren tab in de werkorder

Overzicht van de geregistreerde uren en de uren op de order.

Uren geklokt

Hier kun je de gemaakte uren inzien die geklokt zijn op de order en deze aanpassen of zelfs verwijderen. De kolommen zijn de datum van wanneer ingeklokt is, de monteur, het uursoort dat verbonden is aan de werkzaamheden of de monteur, de geklokte uren, de facturabele uren en het verschil hierin met als laatste wat het bedrag van de facturabele uren is van die regel.

De knop naast de geklokte uren maakt het mogelijk om de geklokte uren op de order toe te voegen. Deze kunnen gespecificeerd worden zodat de gemaakte uren per regel op de order komen of juist niet zodat alle uren gecombineerd worden naar 1 regel voor op de order.

Uren soort

Een urensoort met een * sterretje betekend dat de geklokte uren een pauze bevat

Arbeid nu op order/offerte

Dit blok is de arbeid die op de order komt.

De knop in het blok arbeid nu op order/offerte maakt het mogelijk om de uren te verdelen over de monteur(s) die gekoppeld zijn aan de order. In plaats van dat er geklokt wordt op de order is het dus mogelijk om de arbeid op de order te zetten en deze dan te verdelen over de monteurs die gekoppeld zijn hieraan.


Gerelateerde artikelen


uren
autoflex10
klokken
geklokt
arbeid