Volgnummers - instellingen

De instellingen voor de volgnummers

Tabblad: volgnummers

Tabblad: volgnummers

De verschillende volgnummer binnen Autoflex

Deze volgnummers worden automatisch opgehoogd door het systeem.

Volgnummers

  • Laatste relatienummer = nummer voor de relaties

  • Laatste ordernummer = nummer voor de orders

  • Laatste factuurnummer = nummer voor de facturen

  • Laatste interne factuurnummer,
    Deze worden altijd voorzien van een i voor intern

  • Laatste factuurnr. ink. particulier = nummer voor inkoop facturen voertuig van particulieren

  • Laatste inkoopnummer voertuig = nummer voor inkoop factuur voertuig

  • Laatste reeksnr. inkoop voertuig = nummer voor de inkoop reeks

Jaarovergang

Wijzig zo nodig de volgnummers zodra een nieuwe jaar begint

Gerelateerde artikelen

autoflex10
instellingen
volgnummers