Delen

Volgnummers - instellingen

De instellingen voor de volgnummers

Tabblad: volgnummers

Tabblad: volgnummers

De verschillende volgnummer binnen Autoflex

Deze volgnummers worden automatisch opgehoogd door het systeem.

Volgnummers

  • Laatste relatienummer = nummer voor de relaties

  • Laatste ordernummer = nummer voor de orders

  • Laatste factuurnummer = nummer voor de facturen

  • Laatste interne factuurnummer,
    Deze worden altijd voorzien van een i voor intern

  • Laatste factuurnr. ink. particulier = nummer voor inkoop facturen voertuig van particulieren

  • Laatste inkoopnummer voertuig = nummer voor inkoop factuur voertuig

  • Laatste reeksnr. inkoop voertuig = nummer voor de inkoop reeks

Jaarovergang

Wijzig zo nodig de volgnummers zodra een nieuwe jaar begint

Gerelateerde artikelen

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.

autoflex10
instellingen
volgnummers