Delen

Stamgegevens relatie

Dit is het detailscherm van een relatie. Dit zie je bij het aanmaken, bekijken of bewerken van een relatie.

Postcode controle

Na het aanmaken van een nieuwe relatie zal altijd als eerste de postcode wizard worden getoond.

1: Controleer op bestaand adres

2: Toch toevoegen

Vul de postcode en het huisnummer in van de klant en druk op 'Controleer'. Als de relatie niet bestaat sluit dit scherm en vul je de verdere gegevens in. 

Autoflex kijkt of dit adres al aanwezig is, en laat zien welke relaties dat zijn. Met 'Toch toevoegen' maak je een nieuwe relatie met deze adresgegevens aan. 

Als de relatie al bestaat annuleer je dit scherm, en het relatie detailscherm en zoek je de relatie via de zoekfunctie op.

Tab: Algemeen

De meeste velden wijzen voor zich, een aantal worden hieronder toegelicht.

Relatie - tabblad algmeen

Alle detail gegevens van de relatie zijn in te voeren in het tabblad algemeen

Secties 1:

 • Persoons-/Bedrijfsgegevens
  Ook CRM tags kunnen worden toegevoegd

 • Adres gegevens

 • Contact mogelijkheden
  voor het invullen van email en telefoonnummers

 • Financiëel
  Bankrekeningnummer en BTW nummer kunnen worden toegevoegd

 • Persoonlijke gegevens
  Laatste bezoek, geboorte datum en beroep kunnen worden toegevoegd

 • Legitimatie

Secties 2:

Deze secties zijn in alle tabbladen zichtbaar

 • Waarschuwingen
  Hier worden de waarschuwingen over de klant, hoe lang is de klant al relatie en ook de waarschuwingen over de gekoppelde voertuigen getoond

 • Notities
  Voer hier notities over deze relatie in, deze notities kunnen worden aangemerkt als waarschuwing

 • Laatste factuur
  De laatste factuur van deze relatie wordt hier getoond, via de link is de factuur ook direct op te roepen

Geblokkeerd of gearchiveerd

Geblokkeerde relaties

Geblokkeerde relaties worden voorzien van een '🔒' slot icoon

 • Deze relaties zijn nog wel zichtbaar maar kunnen niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders

 • Via het filter: Geblokkeerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

In het relatie detailscherm

 1. Aanvinken of een relatie wel/niet geblokkeerd moet worden

 2. Informatie over de status

Gearchiveerde relaties

Gearchiveerde relaties worden voorzien van een '📦' slot verhuisdoos icoon

 • Deze relaties zijn NIET zichtbaar in de overzichten en kunnen ook niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders

 • Via het filter: Gearchiveerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

In het relatie detailscherm

 1. Aanvinken of een relatie wel/niet gearchiveerd moet worden

 2. Informatie over de status

Tab: Voertuigen

Voertuigen tabblad

Een overzicht van de gekoppelde voertuigen wordt hier getoond

Acties

 • Met de '+' knop kan een nieuw voertuig worden aangemaakt of een bestaand voertuig worden gekoppeld aan deze relatie.

 • Met het '🗑' prullenbak icoon kan een gekoppeld voertuig worden ontkoppelt. Het voertuig zelf wordt hierbij niet verwijderd.

Tab: Orders

Order tabblad

Overzicht van de orders voor deze relatie

Acties

 • Met de '+' plus knop kan er een nieuwe order worden aangemaakt voor deze relatie

Afhankelijk van de actieve modules zullen de volgende vervolg acties mogelijk zijn

 • Werkplaats, een nieuwe werkplaats order aanmaken voor deze relatie

 • Verkoop, een nieuwe verkoop order aanmaken voor deze relatie

 • Annuleren, deze actie stoppen

Tab: Historie

Historie tabblad

Overzicht van alle historie van deze relatie en ook de historie van de gekoppelde voertuigen

Acties

 • Filter, Filter op de verschillende categorieën van de historie

 • Zoek, Zoek in de historie, de gevonden tekst wordt geel gearceerd

Tab: Omzet

Omzet tabblad

Overzicht van de omzet van deze relatie

Acties

 • Filter jaar, Filter op boekjaar van de omzet

 • Filter werkplaats/verkoop, filter op werkplaats of verkoop omzet

Tab: Openst. posten

Openstaande posten tabblad

Overzicht van de openstaande posten op deze relatie. De openstaande posten worden via het gekoppelde boekhoudpakket ingelezen in Autoflex

Zodra er één of meerdere openstaande posten zijn dan wordt dit duidelijk getoond met het rode nummer in het tabblad, zoals hierboven met de rode cijfer 1.

Gerelateerde artikelen
autoflex10
relatielijst
relaties