Delen

11. Logging gegevens

Wat kan ik zien in de logging?

Over

De communicatie vanuit Autoflex10 met de RDW open data worden gelogd en met een filter of een zoekwoord kan in deze lijst worden gezocht. Door op de link te klikken kunnen de details van de logging worden bekeken.

Log details

Logging lijst

Overzicht van de logging die wordt bewaard tijdens de communicatie met externe partijen, zoals in dit voorbeeld de RDW

Lijst items

  • Datum en tijd = datum en tijd van het log item

  • Categorie = categorie van het item

  • Ontvangen / Verzonden

  • Type: Informatie / Foutmelding

  • URL = de URL van API

Logging details

Logging detail scherm

Detail gegevens van de log melding

Velden

  • Datum en tijd

  • Type: Informatie / Foutmelding

  • URL = de URL van API

  • Body = inhoud van de API-call

  • Headers = header informatie van de API-call

Gerelateerde artikelen

logging
autoflex10
onderhoud