Exporteren journaalposten

In de boekhouding is een journaalpost een opname van een financiële transactie in een boekhoudsysteem. Elke journaalpost bevat debet- en creditbedragen die overeenkomen om de balans van de boekhouding te behouden volgens het dubbel boekhoudsysteem.

"Exporteren journaalposten" betekent meestal het proces van het overzetten van deze journaalposten van het ene boekhoudsysteem naar een ander systeem. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u financiële gegevens van uw bedrijf naar een externe accountant stuurt, of wanneer u gegevens naar een nieuw boekhoudsysteem overzet.

De export kan plaatsvinden in het bestandsformaat, CSV (Comma Separated Values). Het is belangrijk dat de geëxporteerde gegevens nauwkeurig zijn en dat ze op de juiste manier worden geïmporteerd in het nieuwe systeem, om ervoor te zorgen dat de financiële verslagen van het bedrijf correct zijn.

Video

Exporteren journaalposten

Menu: Facturen → Exporteren journaalposten

Dialoog: Exporteren journaalposten

Voor de export naar CSV, kies:

  1. Startdatum

  2. Einddatum, datum tot en met

  3. Verkoopfacturen (werkplaats en autoverkoop), het dialoog geeft aan hoeveel facturen dit zijn

  4. Inkoopfacturen, het dialoog geeft aan hoeveel facturen dit zijn

Zip bestand van de export

Zip bestand met daarin de journaalposten als CSV bestanden

In dit voorbeeld is in de export verkoop- en inkoopfacturen aangegeven

De gekoppelde debiteuren en crediteuren worden ook altijd geexporteerd

Formaat van het bestand (CSV)

Voorbeeld CSV in Excel

Voorbeeld van de crediteuren.csv in Excel

Crediteuren.csv

Elke crediteur (relatie) staat op 1 regel in het CSV bestand.

Velden die geëxporteerd worden voor het crediteuren bestand:

Relatienummer
Zoeknaam
Relatie type
Bedrijfsnaam
Volledige naam
Geslacht
Titel
Aanhef
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboorte datum
Adres
Huisnummer
Huisnr., toev.
Postcode
Plaats
Volledig adres
Land
ISO landcode 2 karakters
ISO landcode 3 karakters
Gebruik postadres
Postadres
Postadres Huisnummer
Postadres Huisnr., toev.
Postadres Postcode
Postadres Plaats
Postadres Land
KvK nummer
BTW nummer
Relatienummer
Contact mogelijkheden
Voorkeurs e-mailadres
E-mail prive
E-mail zakelijk
Toestemming voor mailing gegeven op
CRM tags
Notities
Hobby's
Beroep
Factuur via
Functie
Relatie sinds
Laatste bezoek

Debiteuren.csv

Elke debiteur (relatie) staat op 1 regel in het CSV bestand.

Velden die geëxporteerd worden voor het Debiteuren bestand:

Relatienummer
Zoeknaam
Relatie type
Bedrijfsnaam
Volledige naam
Geslacht
Titel
Aanhef
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboorte datum
Adres
Huisnummer
Huisnr., toev.
Postcode
Plaats
Volledig adres
Land
ISO landcode 2 karakters
ISO landcode 3 karakters
Gebruik postadres
Postadres
Postadres Huisnummer
Postadres Huisnr., toev.
Postadres Postcode
Postadres Plaats
Postadres Land
KvK nummer
BTW nummer
Relatienummer
Contact mogelijkheden
Voorkeurs e-mailadres
E-mail prive
E-mail zakelijk
Toestemming voor mailing gegeven op
CRM tags
Notities
Hobby's
Beroep
Factuur via
Functie
Relatie sinds
Laatste bezoek

Inkoop.csv

Inkoop regels

Journaalposten en Boekingsregels

In Autoflex, bij de inkoop via menu: Extra menu → Boekingsregels

Journaalposten in de Inkoop.csv

Velden die geëxporteerd worden voor het Inkoop bestand:

factuurnummer
factuurdatum
grootboek
relatienummer
omschrijving
btwcode
bedrag
btwbedrag

Verkoop.csv

Journaalposten en Boekingsregels

In Autoflex, bij de facturen via menu: Facturen → Boekingsregels

Journaal posten in de verkoop.csv

Velden die geëxporteerd worden voor het Verkoop bestand:

factuurnummer
factuurdatum
grootboek
relatienummer
omschrijving
btwcode
bedrag
btwbedrag

autoflex10
journaal
journaalposten
exporteren
financieel
verkoop
inkoop
csv
boekingsregels