Boekhoudkoppeling

Op deze pagina geven we uitleg over de opgeleverde boekhoudkoppeling tussen Autoflex en jouw boekhoudpakket.

Tijdens de installatie van Autoflex wordt altijd een werkende koppeling met jouw boekhoudpakket opgeleverd.

Deze koppeling is gemaakt met het Standaard rekeningschema van Autoflex of er is gebruik gemaakt van het rekeningschema dat door jou, of je boekhouder/accountant, is aangeleverd.

Tijdens de installatie zijn enkele facturen doorgeboekt naar jouw boekhoudpakket om de boekhoudkoppeling te testen. Door deze facturen door te boeken naar jouw boekhoudpakket weten wij of wij een goed werkende boekhoudkoppeling hebben opgeleverd.

Eventuele wijzigingen die jij, of jouw boekhouder/accountant, aanbrengen in jouw boekhoudpakket kunnen gevolgen hebben op de goede werking van de boekhoudkoppeling.

Mochten er toch wijzigingen plaats moeten vinden, laat je boekhouder/accountant dan altijd eerst met Autoflex overleggen. Door vooraf eventuele wijzigingen met Autoflex af te stemmen voorkom je achteraf een hoop uitzoekwerk en mogelijk kosten die wij daarvoor in rekening moeten brengen.
In het ergste geval moet er een nieuwe boekhoudkoppeling worden ingesteld en daar brengt Autoflex altijd kosten voor in rekening.

boekhouden
boekhouding
financiëel
autoflex10
autoflex9