Delen

Werkorder - status

Status aanpassen

Kies uit één van de volgende statussen, de huidige status staat aangeven

  • Afspraak

  • Inspectie - controle van het voertuig

  • Offerte

  • Onder handen - Op deze status kan geklokt worden

  • Gereed - De factuur voor de order kan gemaakt worden


autoflex10app