Delen

Release notes - scherm

'Als je op de versie van de Autoflex Mobile App klikt

  • Open het menu '≣' links en klik op instellingen.

  • Klik op het versienummer onder het kopje 'release notes'.

Release note structuur

  • Versienummer, het versienummer van de aanpassingen

  • Datum, datum waarop de aanpassing actief is geworden

autoflex10app
versie